Greco, Martín
“De la vanguardia estética a la vanguardia política (Argentina, 1930-1931)”
Badebec, nº 9, septiembre de 2015